โควิดในไทย “2 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 4,971 ราย