โควิดในไทย “9 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 4,203 ราย