โควิดในไทย “13 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,398 ราย