โควิดในไทย “17 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,537 ราย