โควิดในไทย “18 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,132 ราย