โควิดในไทย “22 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย