โควิดในไทย “23 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,940 ราย