สัญญาณอาการ “เครียดลงกระเพาะ” พร้อมวิธีป้องกันและรักษา