โควิดในไทย “28 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,305 ราย