สาเหตุการเป็น “ตะคริว” พร้อมวิธีบรรเทาและป้องกันด้วยตัวเอง