หมอนิธิ ชี้อย่าตื่นเต้นโอมิครอนเกินเหตุ คาดส.ค. โควิดเป็นโรคระบาดตามฤดูกาล