โควิดในไทย “2 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 3,112 ราย