โควิดในไทย “6 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 5,775 ราย