โควิดในไทย “7 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 7,526 ราย