โควิดในไทย “9 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 8,511 ราย