โควิดในไทย “12 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 7,681 ราย