วิจัยเผยโควิดฤทธิ์ลด 90% หลังลอยในอากาศ 20 นาที ชี้ยิ่งเว้นระยะยิ่งปลอดภัย