โควิดในไทย “18 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 6,397 ราย