สะเทือนใจ ผู้ป่วย HIV ติดเชื้อโควิด ไม่มีอะไรตกถึงท้อง รอความช่วยเหลือมา 2 วัน