โควิดในไทย “19 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 7,122 ราย