โควิดในไทย “20 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 8,129 ราย