รู้ไว้เป็นเรื่องดี! วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น “ข้อเท้าพลิก”