โควิดในไทย “21 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 8,640 ราย