โควิดในไทย “23 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 7,686 ราย