“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ติดโควิด-19 หลังกลับจากเชียงใหม่