โควิดในไทย “24 มกราคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 7,139 ราย