หนุ่มฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 แค่ชั่วโมงเดียว ช็อกดับกลางธนาคาร สุดเศร้าเสียชีวิตในวันเกิดลูก