วิธีระงับ “กลิ่นปาก” ฉบับเร่งด่วน เพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง