ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.กทม. เผย เด็กอายุ 5-11 ปี สมัครใจฉีดไฟเซอร์ 1.5 หมื่นคน