โควิดในไทย “11 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 15,242 ราย