โควิดในไทย “15 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 14,373 ราย