โควิดในไทย “19 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 18,885 ราย