โควิดในไทย “25 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 24,932 ราย