โควิดในไทย “27 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 24,719 ราย