โควิดในไทย “28 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 22,311 ราย