โควิดในไทย “1 มีนาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 20,420 ราย