ไม่แผ่ว! เกาหลีใต้ป่วยโควิดทะลุ 2.4 แสนคน 3 วันติด เวียดนามวันเดียว 1.4 แสนคน