โควิดในไทย “8 มีนาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 18,943 ราย