สปสช.จี้ออกกติกาโควิด ลดสับสน”เหลือง-แดง” ถกเอกชนดูแลสีเขียวเริ่มฉุกเฉิน