โควิดในไทย “14 มีนาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 22,130 ราย