อย่า! “กินยาดัก” เมื่อรู้สึกเหมือนจะป่วย บอกเลยไม่ได้ช่วยอะไร