จับตาโควิดลูกผสม “โอมิครอน” BA.1+BA.2 อาจแพร่เร็ว 126% เป็นระลอก 6 หรือไม่