โควิดในไทย “1 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 28,379 ราย