ปรับพื้นที่สี ย้ำ “สีส้ม” ห้ามดื่มเหล้าในร้าน เลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย