โควิดในไทย “3 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 26,840 ราย