โควิดในไทย “7 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 24,252 ราย