โควิดในไทย “10 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 25,139 ราย