โควิดในไทย “11 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 22,387 ราย