โควิดในไทย “12 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 19,982 ราย