โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษา “ลองโควิด” ในไทย